top of page

הכוונה וביקורת עבודות

פגישה אישית מקוונת של שעה עד שעה וחצי בה ניתן להציג עבודות, לקבל משוב מקצועי, להתייעץ ולקבל הכוונה בכל נושא הקשור לציור בכלל וטכניקת אקוורל בפרט

להרשמה ולפרטים נוספים

תודה על ההתעניינות, כבר חוזרים אליך עם יתר הפרטים

bottom of page