איורים ל ספר "Анита и ее друзья" על ידי אברהם מוגילבסקי, מוסקווה