חורף בחופי הרצליה

ים מעצים כל דבר בעיניי. כמו שאין מרגיע מרשרוש הגלים בערב קיצי שקט, כך גם הרוח המערבית והגלים הנשברים מעצימים את תחושת החורף. כמה מהאיורים של בוקר שבת חורפית בחופי הרצליה....


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square